Speciální kapaliny určené pro vysokotlaké a ruční mytí

ELIMINATOR CALCITE

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok směsi anorganických kyselin a povrchově aktivních látek.

Použití:

Ve stavebnictví se používá na čištění stavební techniky, strojů a zařízení, bednění, lešení
a dalších zbytků nánosů vápna.
Snadno rozrušuje a odstraňuje vápenné usazeniny, vodní kámen a rez.

Přípravek neleze používat na povrchy ze slitin lehkých a barevných kovů ani na železné
a galvanizované povrchy.
V případě pochybností nejprve vyzkoušejte aplikaci na malé, nejlépe skryté ploše.

Návod k použití:

Přípravek se nanáší postřikem a lze jej nanášet štětkou nebo ponořením. Při nanášení postřikem
je nutné vyvarovat se vdechování par.
Přípravek se nechá několik minut působit, pak se důkladně opláchne čistou vodou. Je-li třeba,
postup se několikrát opakuje.
Přípravek je klasifikován jako dráždivý, proto je nutné při práci používat ochranné pracovní pomůcky,
především pracovní rukavice.

ELIMINATOR FAT

Charakteristika výrobku:

Vodný tekutý silně alkalický výrobek, synergická směs povrchově aktivních látek.

Použití:

Vhodný k čištění silně znečištěných dopravních prostředků, motorů, podvozků stavebních
a zemědělských strojů od olejů, vazelín, tuků, vosků.
Rovněž se používá k čištění velmi znečištěných podlah v dílnách a podobných prostorách.
Při použití na lakovaných a natřených plochách dbejte zvýšené opatrnosti a vždy důkladně opláchněte vodou.

Návod k použití:

Přípravek je dobře mísitelný s vodou, nanáší se postřikem, štětcem nebo ponořením.
Doporučená koncentrace v odmašťovací lázni je 1-3%.
Koncentraci přípravku provádíme dle míry znečištění povrchu daného předmětu.

ELIMINATOR DEKARB

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok povrchově aktivních látek a 2-Aminoethalonu.

Použití:

Průmyslový prostředek se zvýšenou čistící schopností pro plochy znečištěné tvrdým černým povrchem karbonu.
Přípravek také bezchybně odstraňuje mastnotu a staré nátěry z kovových povrchů.
Vhodný na čištění těchto materiálů: slitiny hořčíku, hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny, ocel apod.
Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu
nebo ropných odmašťovacích prostředků. Prostředek neobsahuje fosfáty, fenol a chlorované uhlovodíky.

Návod k použití:

K čištění a odstraňování nátěrů se používá neředěný přípravek.
Přidání vody je nežádoucí z důvodu možného korozního napadení čištěných výrobků.
Nejvhodnější aplikací je ponor čištěného výrobku nebo materiálu do přípravku Eliminator Dekartb.
Dokud lázeň funguje, není nutno ji měnit, přípravek se pouze doplňuje, aby byly čištěné díly zcela ponořené v lázni.
Přípravek lze použít jak při normální, tak při zvýšené teplotě maximálně 80°C.
Přípravek má bod vzplanutí 90°C. Aplikaci lze provádět např. v ocelové / nerezové vaně, nelze použít plastové nádoby.
Čištěné součástky nesmí obsahovat pryže nebo díly z platu.

ELIMINATOR ASPHALT

Charakteristika výrobku:

Směs povrchově aktivních látek v nízkovroucím hydrogenovém benzínu. Čirá až nažloutlá hořlavá kapalina 2. třídy nebezpečnosti.

Použití:

Přípravek určený k odstraňování asfaltu, čištění a odmašťování motorů a dalších strojních součástí.

Návod k použití:

Stříkací pistolí nebo štětcem se nanese Eliminator Asphalt na čištěný povrch a nechá se cca 10 min. působit.
Po této době se čištěný předmět opláchne proudem vody.
Účinnost prostředku se zvýší, dojde-li ještě před oplachem k mechanickému rozetření naneseného Eliminatoru Asphalt.

ČISTIČ HLINÍKU

Charakteristika výrobku:

Vodný roztok anorganických kyselin fluoridu a povrchově aktivních látek.
Čistič hliníku je určen pro údržbu a oživení povrchů z hliníku a jeho slitin.
Odstraní z povrchu zoxidovanou vrstvu včetně nečistot.

Návod k použití:

Přípravek naneseme na povrch čištěné plochy a necháme 2 až 4 minuty působit.
Po této době povrch setřeme a opláchneme čistou vodou.
Pozor!
V případě nanesení čističe hliníku na skleněný povrch je třeba ho co nejdříve omýt čistou vodou.
Zabrání se tím narušení povrchu.

PROCAR-WASH ACTIVE - koncentrát

Charakteristika výrobku:

Aktivní pěna pro ruční /bezdotykové/ a strojové mytí vozového autoparku.
Odstraňuje špínu, mastnotu, hmyz z kapot.
Vhodný pro mytí karoserií, plachet a vnitřních částí nástaveb nákladních automobilů.

PROCAR-WASH AC - koncentrát

Charakteristika výrobku:

Kapalný, kyselý, čistící prostředek, určený pro mytí a odstraňování rzi, zoxidovaných povrchů
a všech anorganických nečistot. Vhodný k odstraňování koroze, minerálních usazenin
a brzdového prachu na discích kol. Možno použít k mytí střech tramvají, trolejbusů a vlaků.
Nevhodný k mytí nerezových částí.