Speciální kapaliny do EMS

QUICK POWER

Charakteristika:

Směs organického rozpouštědla a povrchově aktivní látky bez obsahu halogenů.
Speciální kapalina k odmašťování za studena a minimálním obsahem aromátů.
Kapalina je prakticky bez zápachu takže nikterak nezatěžuje zápachem pracoviště.
Má výbornou propustnost vrstvami nečistot. Nezpůsobuje korozi materiálu a zasychá bez map.

Použití:

Použití v servisech, údržbách, opravnách jako náplně do EMS a dále v postřikových ručních strojích.
Na silně znečištěné díly od tuků, olejů, vazelín.

Likvidace

Součástí našich služeb je zdarma zpětný odběr použité náplně k likvidaci.

QUICK POWER EXTRA

Charakteristika:

Směs rozpouštědla a povrchově aktivní látky bez obsahu halogenů.
Speciální kapalina k odmašťování za studena s minimálním obsahem aromátů.
Kapalina je prakticky bez zápachu takže nikterak nezatěžuje zápachem pracoviště.
Má poměrně rychlou odpařivost a velmi vysokou vypírací schopnost.
Touto kapalinou docílíte dokonalého odmaštění.
Nezpůsobuje korozi materiálu a nepoškozuje čištěný povrch.

Použití:

V servisech, údržbách, opravnách, v lakovnách, v galvanovnách jako náplně do EMS
a dále v postřikových ručních strojích. Odstraňuje většinu vazelín, vosků, tuků, olejů.
Protože má kapalina nepatrnou elektrickou vodivost a poměrně rychlou odpařivost,
lze ji použít na mytí startérů, alternátorů, elektrodílů.

Likvidace

Součástí našich služeb je zdarma zpětný odběr použité náplně k likvidaci.

RAPID EXTRA

Charakteristika:

Syntetický uhlovodík na bázi izoparafinu se zesíleným odmašťujícím účinkem.
Speciální kapalina k odmašťování za studena s mizivým obsahem aromátů. Při odpařování není cítit zápach.
Velmi vysoký čistící účinek bez napadání čištěných povrchů. Neobsahuje žádné halogeny
ani aromatické látky, nepředstavuje nebezpečí pro vodní zdroje. Mimořádně nízká toxicita.

Použití:

V servisech, údržbách, opravnách, v lakovnách, galvanovnách jako náplně do EMS,
v postřikových ručních strojích a v ultrazvukových čistících zařízeních.
Odstraňuje většinu vazelín, vosků, tuků, olejů. Vhodná pro odmašťování ocele, hliníku,
zinku, mědi, titanu a jejich slitin.
Nepoškozuje čištěný povrch, nezpůsobuje korozi materiálu a zasychá bez map.

Likvidace

Součástí našich služeb je zdarma zpětný odběr použité náplně k likvidaci.