O firmě

Firma Jiří Červenka - Ekospol  byla založena v roce 1996. Od počátku se firma zaměřila na závazný systém mycích kapalin v ekologických stolech.
K této činnosti nám byla vydána Koncesní listina  na podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a dán souhlas k provozování mobilního zařízení  ke sběru a výkupu odpadů a to kompletně od všech referátů životního prostředí v ČR.
Dalším důležitým souhlasem je rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje k provozování skladu nebezpečných odpadů.   Na základě všech těchto dokumentů jsme se stali firmou způsobilou k provozování této činnosti.
Nehrozí zde žádné riziko ohledně nedodání potřebné dokumentace při výměně mycí náplně nebo při zakoupení ekologického mycího stolu.